upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

O Národní galerii reklamy

Vytváříme archiv české reklamy, počínaje díly s dobou vzniku 1993. Soustavnější a obsažnější, než průběžně plněné „galerie reklamy“ oborových časopisů i než naše dosavadní „Národní galerie reklamy“ na Médiáři.

Cílem je sehnat postupně na jedno místo všechny důležité, z nejrůznějších důvodů nezapomenutelné kampaně, které proběhly tuzemskými médii – televizí, tiskem, rádiem, internetem, na venkovních či jiných nosičích. Přitom velmi uvítáme vaši pomoc, reklamy můžete kdykoli sami nahrávat.

Databáze české reklamy by nevznikla bez našich klíčových partnerů – studia Symbio, které vytvořilo grafický návrh webu, a studia Breezy, jež zajišťuje kompletní chod webu a poskytlo též komfortní publikační systém.

Obsahovými partnery jsou Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace a Asociace komunikačních agentur.

Pro nové reklamy nemusíte chodit jen na tento web, můžete je sledovat na Facebookupřihlásit se k týdennímu odběru nově přidaných kampaní (stačí zadat e-mailovou adresu v pravém sloupci) či odebírat nová videa přes náš kanál na YouTube.

Pro koho chce Národní galerie reklamy být

  • pro klienty a agentury – představuje jednoduchou možnost, jak podle segmentu, doby vzniku, jmen zainteresovaných tvůrců či úspěchů v oborových soutěžích najít nejvhodnější kreativce. Poskytuje též časové srovnání, jak vypadala marketingová prezentace konkrétních segmentů či značek na českém trhu, respektive v tuzemských médiích;
  • pro reklamní kreativce – umožňuje prezentovat publikovaná díla na jednom místě, na webu, kam jsou lidé zvyklí chodit pro oborové zpravodajství a ceněné komentáře;
  • pro odborné novináře či akademickou veřejnost – poskytuje materiál jako podklady pro oborové zpravodajství či studentské referáty i rozsáhlejší či odbornější akademické práce;
  • pro širokou veřejnost – nabízí možnost dohledat kampaň, na kterou lze narazit při běžné, každodenní konzumaci médií.