upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Aetna

České Radiokomunikace
Neplaťte za televizi

Klient České Radiokomunikace
Značka České Radiokomunikace
Obor Média, vydavatelství, marketing
Fotograf/ka Adolf Zika

Společnost České Radiokomunikace, přední provozovatel televizního a rozhlasového vysílání a poskytovatel telekomunikačních a ICT služeb, podpoří svou novou televizní kampaní pozemní vysílání jako nejvýhodnější způsob příjmu digitální televize v České republice.

V televizním spotu se hlavních hereckých rolí ujali dva ředitelé. Kamil Levinský (generální ředitel Českých Radiokomunikací) a Roman Šťastný (výkonný ředitel komunikační agentury Aetna) se při zametání peněz upřímně podivují, proč lidé platí za sledování televize, kterou je možné na celém území ČR přijímat v digitální kvalitě zcela zdarma.

Kreativní návrh kampaně připravila komunikační agentura Aetna, která zvítězila v únorovém výběrovém řízení. Televizní spot režíroval Adolf Zika a namlouval Martin Stránský, v jehož hlase mohou diváci poznat populárního Dr. House. Spot byl natáčen v ulici Všehrdova v centru Prahy.

Spoty budou v první fázi nasazeny v regionálních televizních stanicích TV Genus, Polar TV a TV Vysočina a na internetu na stránkách www.neplatte.tv. Zásadní změnou projde i internetový informační portál Českých Radiokomunikací zacílený na televizní diváky - Digistranky.cz.

Kampaň představí divákům všechny výhody pozemního způsobu příjmu televize. Jedná se o jediný způsob příjmu TV, který je zdarma a bez vstupních investic. Diváci nemusí na rozdíl od satelitní, kabelové nebo internetové televize hradit žádné aktivační, instalační nebo měsíční poplatky. Pozemní příjem TV je pro diváky navíc jednoduchý. Nevyžaduje žádnou instalaci parabol nebo zavádění kabelů.

Digitálním signálem je pokryto celé území České republiky a v současné době nabízí divákům 10 celoplošných a 4 regionální TV programy. V průběhu roku 2012 se nabídka rozšíří i o programy v HD kvalitě. České Radiokomunikace mají zájem na dalším rozvoji a maximalizaci tržního podílu pozemního vysílání, aby svým zákazníkům – jednotlivým televizním společnostem – nabídla co nejvyšší podíl na sledovanosti jejich pořadů.

„Kromě edukační kampaně se v letošním roce zaměříme především na to, abychom divákům přinesli nové pořady ve vysokém rozlišení a tím ještě zvýšili atraktivitu pozemního způsobu příjmu TV pro diváky,“ potvrzuje Kamil Levinský, generální ředitel Českých Radiokomunikací a dodává: „České Radiokomunikace jsou technicky připraveny nové televizní služby v terestrické platformě rozvíjet. Nezbytným předpokladem zůstává přidělení kmitočtové sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu.“

Pozemní způsob příjmu TV (tzv. terestrická platforma) představuje v České republice dominantní způsob příjmu TV. Česká republika patří se 47% podílem mezi země s nadprůměrným počtem domácností, které přijímají televizi prostřednictvím pozemní platformy.

V celé Evropě činí její podíl na základě výzkumu SES Astra z roku 2010 34 %. U našich geografických sousedů se podíl terestrické platformy pohybuje mezi 5 % (Rakousko, Německo) až 25 % (Polsko, Slovensko). Pozemní způsob příjmu TV je nejvíce rozšířen například v Řecku (87 %), ve Španělsku (67 %) nebo ve Francii (51 %).

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy