upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Heimat

Hornbach
Megaprojekt

Klient Hornbach
Značka Hornbach
Obor Nábytek, domácnost, kancelář

Nová jarní marketingová kampaň společnosti Hornbach „A teď ty“ ukazuje kutily, kteří jdou ostatním příkladem. Ti po dokončení úspěšných stavebních projektů pře-dávají své zkušenosti a nářadí dalším nadšencům, kteří v sobě najdou odvahu k realizaci vlastních plánů. Hlavním cílem kampaně je inspirovat a probudit v zákazníkovi nadšení.

Kampaň „A teď ty“ zdůrazňuje projev důvěry, kterou společnost Hornbach vkládá do kaž-dého kutila. Podstatným poselstvím, které by mělo z kampaně vyznít, je podpora zákazní-ků ve smyslu „Ty to zvládneš, ty to dokážeš – s Hornbachem“. Na konci spotů se tedy setkáváme se spokojeným kutilem, který s pocitem dobře vykonané práce a se slovy „A teď ty“ předává štafetu ostatním. Nová kampaň tak motivuje zákazníky k tomu, aby sebrali odvahu, pustili se do vlastních projektů a stali se zároveň vzorem i sobě samým.

Prvním spotem z kampaně „A teď ty“ je „Megaprojekt“. „Megaprojekt“ ukazuje příběh muže, který se rozhodne realizovat naprosto výjimečný plán - stvoření planety. Na nehos-tinné skále vysází květiny a stromy, vystaví kopce, údolí a jezera. Z mohutné masy kame-ne tak postupně vzniká krásné prostředí. Emotivní pointou spotu je ta část, kdy je položen poslední kámen, řeky a údolí jsou naplněny vodou a planeta se začne točit. V tom okamžiku se na planetě probudil život. Kutil si hrdě a s radostí prohlíží své dílo. Najednou se planeta odpoutá od země a zmizí ve vesmíru. Hlavní hrdina se významně otočí, pohlédne přímo do kamery a podává do kamery lopatu s výzvou „A teď ty“, která má hlavně na jaře motivovat ostatní, aby se pustili do práce.

TV spot německé agentury HEIMAT je v České republice nasazen od 9. března 2013. Poběží také na Slovensku, v Německu, Rakousku, Nizozemí, Švýcarsku, Lucembursku, Švédsku a Rumunsku. Televizní kampaň doprovází tisková, online a outdoorová reklama spolu s komunikací v místě prodeje. “Megaprojekt“ je možné zhlédnout zde: http://youtu.be/QbIOBWGseOQ

  • Název: „A teď ty“
  • Jméno spotu: „Megaprojekt“
  • Hlavní médium: TV
  • Další média: Print, internet, outdoor, POS
  • Období: od 9. března 2013  
  • Agentura: HEIMAT, Berlín
  • Produkce: Radical Media
  • Výkonný producent: Lutz Mülller 
  • Režie: Gary Freedman (The Glue Society)
  • Kamera: Danny Ruhlmann 
 

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy