upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Vlastní tvorba

IFPI
Buď toho součástí. Podporuj muziku!

Klient IFPI
Značka IFPI
Obor Média, vydavatelství, marketing

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) ve spolupráci s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. spustila vzdělávací projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti autorských práv na internetu, určený pro žáky druhého stupně základních škol.

Primárním cílem projektu je zvýšení povědomí o hodnotě hudby, sekundárním cílem je pak naučit žáky základům autorských práv a změnit jejich chování v prostředí internetu, a to zejména ve vztahu k hudbě. Děti by měly být poutavou formou informovány o tom, co je vlastně autorskými právy chráněno a proč. Žáci budou směrováni k poslechu hudby na on-line službách formou krátkých spotů, které budou šířeny zejména prostřednictvím sociálních sítí.

Celý projekt sestává ze tří pilířů:

  • Dokumentární film (o hodnotě hudby, o vzniku hudební nahrávky atd.), ve kterém účinkují populární umělci. Dokument by měl být pomůckou pro výuku v hodinách občanské nauky, hudební výchovy, atp.
  • Představení projektu pedagogům na úrovni zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků po celé České republice. Tato část projektu probíhá od září 2013.
  • Beseda žáků o autorských právech a o hodnotě hudby s některým z umělců ve vybraných školách, které o debatu s tvůrci písniček projeví zájem.

Projekt probíhá od března školního roku 2013/2014 a bude pokračovat i v následujících letech.

Partnery projektu jsou jednotlivé členské firmy ČNS IFPI a dále pak OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Záštitu poskytlo Ministerstvo kultury ČR.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy