upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Dynamo Design

Pražská informační služba
Komunikační vizuální styl turistické destinace Praha

Klient Pražská informační služba
Značka Pražská informační služba
Obor Cestování, turistika, doprava

Pražská informační služba – Prague City Tourism (PIS – PCT) mění svůj dosavadní vizuální styl. Nová podoba organizace představuje dynamický a přitom jednoznačný symbol, který má ve spojení s novou marketingovou podobou Prahy pro oblast cestovního ruchu významně posunout vnímání metropole u nás i v zahraničí. Zároveň organizace, spravující oficiální turistický portál hlavního města, přechází na efektivnější doménu.

„Pražská informační služba prošla od začátku letošního roku celou řadou změn. Prioritami je posílení marketingové oblasti, public relations, výraznější propagace Prahy spolu s aktivním kontaktem se zahraničím. Současná struktura činnosti v mnohém již neodpovídala instituci, vzniklé před více než padesáti lety. Proto se k tradičnímu názvu Pražská informační služba přidává anglický ekvivalent Prague City Tourism. Při přípravě nových kampaní tak bude činnost organizace lépe vnímána doma i ve světě,“ vysvětlil Václav Novotný, náměstek primátora a předseda komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj cestovního ruchu.

Symbolem Pražské informační služby - Prague City Tourism se stává stylizovaný rozcestník, který znázorňuje Prahu jako křižovatku měst. Symbolizuje čtyři světové strany, čtyři roční období, a také čtyři základní skupiny návštěvníků Prahy, tedy mladé lidi, rodiny s dětmi, seniory a speciální zájmové skupiny a zároveň také základní funkce organizace – tedy marketing, PR, odbornou činnost a servisní služby. „Nový kabát“ PIS - PCT vtisklo studio Dynamo design, vítěz veřejného výběrového řízení (toho se účastnilo dvanáct agentur). „Nové logo představuje organizaci jako moderní a mezinárodně srozumitelný tourist board. Ve spojení s novou komunikační podobou Prahy pro oblast cestovního ruchu, bude Praha prezentována jako neotřelá a zajímavá destinace, s odkazem na významného a kvalitního turistického průvodce – Prague City Tourism,“ uvedla Nora Dolanská.

Praha bude nově komunikovat na mezinárodní půdě cestovního ruchu prostřednictvím svého nového marketingového vizuálního stylu. Praha je magická, rozmanitá a inspirativní, ale skrývá v sobě cosi nepopsatelného - genius loci Prahy se jen těžko vyjadřuje slovy. Nový vizuální styl turistické destinace Praha je proto postaven na emocích, pocitech a zážitcích návštěvníků. Jasné, pozitivní a mezinárodně srozumitelné řešení doplňuje propagační slogan „Ryzí emoce / Pure emotion“.

Variabilní koncept propagace Prahy v oblasti cestovního ruchu prezentuje město pomocí citoslovcí (Oooh, Wow, Mmm, Yeah, atd.) a akcentuje tím unikátní a magickou atmosféru města. Zároveň tento otevřený systém umožňuje zacílit na konkrétní cílové skupiny a jejich konkrétní zážitky (Yum – gastronomie, Yippee – děti, Shhh – hudba, atd.).

Kompletní komunikační vizuální styl pro MHMP realizuje studio Dynamo design, které ve veřejném výběrovém řízení zvolila komise, složená ze zástupců Rady hl. m. Prahy pro rozvoj cestovního ruchu.

„Po dohodě se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy byla přesunuta doména prague.eu, existující dosud k magistrátnímu portálu, pro služby naší organizace. Věřím, že zkrácení a zjednodušení názvu webového serveru z praguewelcome.com, ke kterému dochází v průběhu listopadu 2013, podpoří jeho návštěvnost u nás i za hranicemi,“ vysvětluje změnu Nora Dolanská, ředitelka organizace. Portál prague.eu funguje v sedmi jazykových mutacích. Spolu s výměnou domény budou nastaveny také nové emailové koncovky organizace. Na místo původních koncovek @pis.cz se změní na @prague.eu. Původní odkazy budou činné ještě několik měsíců.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy