upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Outbreak

Letiště Praha
Měníme letiště pro vás

Klient Letiště Praha
Značka Letiště Praha
Obor Komerční služby veřejnosti

Letiště Praha zahájilo letošní kampaň s podtitulem Měníme letiště pro vás. Ta má zachycovat změny letiště, jejichž tváří se stali sami jeho zaměstnanci, kteří se na nich podílejí. Cílem nové B2C komunikace je podpořit vnímání letiště jako "moderního a vstřícného zákaznického prostoru a zvýšit spokojenost s jeho službami zejména mezi českými cestujícími". Kampaň připravila agentura Outbreak, která začala pro Letiště Praha pracovat koncem letošního dubna.

"Letošní kampaň navazuje na tu předešlou z roku 2015 a dále rozvíjí komunikační koncept Měníme letiště pro vás. Jejím cílem je i nadále prezentovat veřejnosti změny na letišti. Tentokrát se však tváří kampaně stali opravdoví zaměstnanci letiště, kteří jsou sami nositeli změn. Zároveň tím podporujeme dlouhodobý záměr dát letišti konkrétní podobu prostřednictvím profesionálů, teří na něm pracují," tvrdí Jakub Puchalský, ředitel korporátní a marketingové komunikace Českého aeroholdingu, jehož součástí je Letiště Praha.  

Dlouhodobá komunikace podle něj kombinuje charakter produktové a imageové kampaně. Kampaň od června postupně podporuje klíčové produkty a značky letištních služeb, kterými jsou především komplex parkovišť pod značkou Aeroparking nebo gastronomické produkty letištěm provozovaných restaurací Praha a The Globe. V produktové části kampaně je komunikována především cena v kombinaci s parkováním přímo na Letišti Václava Havla Praha nebo v případě gastro služeb se zvyšováním kvality produktů. Součástí komunikace je i umístění značky na samotných parkovacích domech v areálu a speciální web Aeroparking. U letištních restaurací se má zlepšit navigace a indoor reklama.

Zároveň chce Letiště Praha kampaní podpořit další změny v letošní sezoně, jako je rozšíření wifi zdarma i na zastávky MHD před terminály, modernizace interiérů, nové sedačky, dostupnost prodávané vody nebo pítek zdarma, zlepšení vybavení pro rodiče s dětmi a vylepšení aplikace pro chytrá zařízení. V duchu záměru dát letišti konkrétní tváře vznikl takzvaný Red Team, což jsou asistenti na strategických místech po letišti, kteří mají cestujícím pomáhat v orientaci, radit jim a pomáhat jejich plynulejšímu průchodu letištěm.

Kreativní podoba kampaně pracuje s motivem reálných zaměstnanců. K účasti se jich přihlásila víc než stovka z nejrůznějších profesí. Dvanáct z nich se objeví na reklamních motivech například v prostředcích městské hromadné dopravy, na billboardech po Praze, ale i v tisku.

Těžištěm letní kampaně, probíhající od června do září, jsou outdoorová a online média, podpořená inzercí v tištěných denících a týdenících. Kampaň navíc podpoří články o parkování, a stravování a o novinky a rady pro cestující.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy