upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Aetna

Masarykova univerzita
Vote Masaryk

Vote Masaryk
Klient Masarykova univerzita
Značka Masarykova univerzita
Obor Různé
Web http://www.followmasaryk.cz

Masarykova univerzita spustila novou kampaň směřující na uchazeče o studium na vysoké škole. Oslovuje je heslem Vote MasarykVolte Masaryka. Vyzývá je nejen k tomu, aby podali přihlášku na brněnskou univerzitu, ale také, aby se důkladně zamysleli nad volbou svého oboru.

Univerzita mottem zdůrazňuje dlouhodobou snahu snížit studijní neúspěšnost a množství předčasně ukončených studií, které se na českých vysokých školách pohybuje kolem 40 procent. "Naším cílem je vstoupit s uchazeči do dialogu a pomoci jim ve správné volbě univerzity, fakulty a oboru," uvedla Hana Svatoňová, prorektorka Masarykovy univerzity pro vnější vztahy.

Všechny důležité informace najdou uchazeči na webu, odkud mohou také podat přihlášku ke studiu. Letošní kampaň pro univerzitu vytvářela brněnská komunikační agentura Aetna, která navázala na svoji loňskou práci, kdy se symbolem univerzity stala podobizna prezidenta Masaryka. Ten i letos zve uchazeče ke studiu prostřednictvím facebookových statusů, hashtagů, pohyblivých gifů nebo krátkých videí. Uživatelé Facebooku si mohou přidat nápis Vote Masaryk do své profilové fotografie.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy