upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Vlastní tvorba

Metropol TV
Praha letí

Praha letí
Klient MF TV
Značka Metropol TV

Pražská Metropol TV představuje imagovou podzimní kampaň, kterou nasadí společně s novým programovým schématem. Poběží ve všech mediatypech, především pak v segmentu printu a on-line. Vznikla in-house, jejími autory jsou Jiří Haramul a Ludvík Franc.

„Při kreativním konceptu kampaně jsme vycházeli ze základní myšlenky: televize Metropol TV je pražská televize, která je o Praze a je pro Prahu a její obyvatele. Praha je jedinečným místem pro život, je středem dění a rozvíjejícím se centrem kultury. Praha, jednoduše symbolicky vyjádřeno, letí,“ řekl Karel Polcar, ředitel společnosti MF TV, která televizi provozuje.

„Jsme televize a každý den pracujeme s pohyblivými obrázky, proto i vizuální pojetí kampaně pracuje s pohybem. On-air část kampaně představuje naše moderátory a pořady televize Metropol TV. V off-air části kampaně, kde je základem OOH kampaň, jsou použity výrazné vizuály Prahy, kterým dominují naši moderátoři vznášející se nad jednotlivými typickými místy metropole. Tato část kampaně se pak prolíná do dalších mediatypů,“ řekl Jiří Haramul, vedoucí marketingu Metropol TV.

Petra Slancová

Barbora Sedláčková

Lenka Vacvalová a Veronika Hong

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy