upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Pria

MHD
Máte hromadu důvodů

Klient Sdružení dopravních podniků ČR
Značka MHD
Obor Cestování, turistika, doprava
Web https://www.matehromaduduvodu.cz/

Dopravní podniky napříče Českem představují počínaje 1. zářím kampaň na podporu městské veřejné dopravy. Jedná se o první podobnou akci, kterou se podařilo realizovat pod křídly Sdružení dopravních podniků České republiky, zahrnujícího celkem 19 dopravních podniků z Česka. Kampaň staví na zkratce MHD, kterou v kampani využívá motto Máte hromadu důvodů. Kampaň dělala pražská agentura Pria, zástupci sdružení si ji vybrali nikoli v tendru, ale na základě kontaktů na odborných konferencích.

Kampaň bude mít online a offline část, online staví na videospotu a využije sociální sítě (především Facebook) a reklamu v obsahových sítích jako Google, offline bude čistě využívat plochy na zastávkách (citylighty) a vozech hromadné dopravy podniků ze zmíněného sdružení. Celková mediální investice do online části kampaně, jejíž hlavní vlna proběhne od září do listopadu 2017 a návazná komunikace na Facebooku potrvá do jara 2018, činí 600.000 Kč. Kampaň jako celek je v hodnotě 1.800.000 Kč. a to včetně průzkumů, tvorby spotu a dalších prací agentury. Za offline plochy se přitom platit nebude, vzhledem k tomu, že jsou v majetku dopravních podniků, které se kampaně účastní.

Primárním cílem společné kampaně je dosáhnout změny ve vnímání MHD veřejností, vybudit u nich pozitivní emoce. Jde také o zvýšení počtu cestujících hromadnou dopravou. „Mou osobní ambicí je i prostřednictvím této kampaně dosáhnout navýšení tržeb z jízdného v naší společnosti," podotkl Martin Gillar, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

"Za posledních 15 let došlo prokazatelně k významnému kvalitativnímu posunu ve veřejné dopravě. Kleslo průměrné stáří vozového parku, významně se zvýšila kvalita dispečerského řízení a tedy i přesnost dodržování jízdních řádů, standardem se stávají inteligentní zastávky, odbavení bankovní kartou nebo klimatizace ve vozech. Nízkopodlažnost vozidel je už téměř samozřejmostí. Přesto, byť v jednotlivých dopravních podnicích je situace odlišná, ve většině měst se dosud nepodařilo zvýšit počty cestujících ve veřejné dopravě," je si vědomo sdružení podniků. "Nyní je na čase kroky, jejichž cílem bylo zkvalitnění MHD, dostatečně prezentovat veřejnosti a vyzdvihnout právě pozitiva, která městská veřejná doprava přináší."

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy