upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Ogilvy & Mather

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Přijďte včas na prohlídku / Jan Čenský

Přijďte včas na prohlídku / Jan Čenský
Klient Ministerstvo zdravotnictví ČR
Značka Ministerstvo zdravotnictví ČR
Obor Zdravotní péče, OTC

Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájí na začátku března celorepublikovou informační kampaň zaměřenou na podporu programů screeningu nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Kampaň je zaměřena na širokou veřejnost s cílem zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních. Kampaň vznikla ve skupině Ogilvy, která v lednu vyhrála výběrové řízení.

Součástí informační kampaně budou televizní a rozhlasové spoty s osobními vzkazy Chantal Poullain, Ilony Svobodové a Jana Čenského, kteří mají i ve svých rodinách osobní zkušenost s výskytem rakoviny, a apely lékařů (Miroslava Skovajsová, Vladimír Dvořák, Miroslav Zavoral). Veřejnosti bude dále představen krátký vzdělávací film a s kampaní se bude možné setkat i prostřednictvím inzerce v denících a dalších periodikách, na billboardech, letáčcích, informačních bannerech na webových portálech a ve formě speciální roadshow.

„Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření, která dokáží odhalit nádorová onemocnění včas. Rozdíl mezi včasným a pozdním odhalením může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Rád bych proto vyzval občany, aby na preventivní vyšetření přišli,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 milionů korun. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.“

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy