upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

AMI Communications

Persefona
Z labyrintu násilí

Klient Persefona
Značka Persefona
Obor Kulturní marketing & dobročinnost
Produkce Soft Pillow
Režisér Jan Chramosta

Organizace Persefona, která pomáhá obětem sexuálního násilí, spustila novou kampaň od agentury AMI Communications. Její základ tvoří tři videa, která režíroval Jan Chramosta v produkci Soft Pillow. Kampaň byla financována prostřednictvím Norských fondů, finanční prostředky ale šly podle Chramosty pouze na nezbytné náklady. Videa natočili jejich tvůrci bez honoráře, včetně režiséra. Hlavním záměrem kampaně je zvýšit povědomí o Persefoně, jež se zabývá dlouhodobou pomocí dospělým obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění, pomáhá jim řešit jejich životní situaci a poskytuje jim sociální, psychologickou a právní pomoc v rámci poradenských služeb. Název Persefona je odvozen od stejnojmenné hrdinky řecké báje, kterou unesl a věznil vládce podsvětí.

Chramosta navrhl koncept tří spotů, které se týkají tématu sexuálního násilí, ale liší se délkou, formou, konkrétním sdělením i cílovou skupinou. Spoty mají délku 30, 60 a 120 vteřin. První je zaměřen na ženy mezi 20 a 30 lety, trpícími domácím násilím, druhý na muže mezi 25 a50 lety, trpící psychickým násilím, a třetí na ženy do 25 let, které byly vystaveny sexuálnímu násilí. První spot poběží v televizi, druhé dva v kinech na různých místech v průběhu roku 2017. Všechny tři se objevily na YouTube a na Facebooku. Sdílení videí by měly postupně podpořit i známé osobnosti.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy