upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Vlastní tvorba

Rekonstrukce státu
Bla bla nevolím

Bla bla nevolím
Klient Rekonstrukce státu
Značka Rekonstrukce státu
Obor Politika

Mobilizovat voliče a prosadit klíčové zákony proti systémové politické korupci je cílem Rekonstrukce státu, iniciativa dvaceti protikorupčních organizací, a její kampaně před říjnovými parlamentními volbami.

Cílem akce je získat písemný závazek hlavních kandidátů do sněmovny, že podpoří klíčové protikorupční zákony, a následně sledovat, zda slovo dodrží. Voliči dostanou před volbami informaci o tom, kdo se k podpoře zákonů zavázal, kdo nabízí pouze vágní sliby a kdo v minulém období zákony blokoval. Kandidáti, kteří závazek odmítnou, budou v rámci kampaně označeni bublinou s nápisem "Bla bla".

V rámci kampaně budou zveřejněna i jména „prokorupčníků“ – poslanců, kteří se v končícím volebním období výjimečně zasloužili o blokování a zdržování zákonů, jež mohou omezit prostor pro korupci. Platforma také zhodnotí, jak se k zákonům staví politické strany.

Kdo závazek podepsal, se před volbami voliči dozví na webu www.blablanevolim.cz. Informace se dostanou také ke stovkám tisíc návštěvníků webů a služeb, které Rekonstrukci státu nabídli mediální partnerství. Voliči mohou kroužkováním ve volbách tyto informace zohlednit. Do kampaně se může zapojit každý jako dobrovolník, tzv. ambasador, který pomáhá nabízet politikům podpis závazku.

„Náš projekt pomůže kultivovat předvolební kampaň od obecných slibů ke konkrétním závazkům, které mohou zlepšit život v naší zemi.  Nechceme voličům říkat, jaká strana je horší nebo lepší. Chceme jen ukázat na kandidáty, kteří podporují konkrétní protikorupční kroky,“ říká Martin Kameník, předseda organizace Oživení.

V minulém období se pro zákony zavázalo hlasovat 46 poslanců a 10 senátorů napříč politickými stranami. I díky nim se podařilo schválit zákon o anonymních akciích a prosadit na jednání sněmovny dalších šest návrhů zákonů.

Kampaň podpoří řada veřejných osobností a podnikatelů. Například ekonom Miroslav Zámečník, politoložka Vladimíra Dvořáková nebo herec Tomáš Hanák.

Protikorupční projekt Rekonstrukce státu byl zahájen letos v květnu s cílem prosadit 9 klíčových zákonů, které by razantním způsobem zmenšily prostor pro korupci a zabránily tak pokračujícímu systémovému rozkrádání státu (state capture).

V minulých volbách do PSP ČR bylo téma korupce využito v propagaci většiny stran, ale v zákonech došlo ve skutečnosti jen k malým změnám. Systémová politická korupce a jevy s tím spojené ovlivňují celkové politické klima našeho státu. Podle střízlivých odhadů NERVu stojí ČR ročně minimálně 64 miliard korun. Bez chybějících zákonů je nepravděpodobné, že výměny politických špiček nebo odvážní žalobci situaci dlouhodobě změní.

Členy platformy jsou Oživení, Transparency International, Ekologický právní servis, zIndex, Otevřená společnost ops, Brnění, Pražské fórum, Zaostřeno, Zelený kruh, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Glopolis, Good governance, Naši politici.cz, Vyměňte politiky, Veřejnost proti korupci, Náš stát.cz, Podnikáme bez korupce.cz, Stop tunelům - (Ústí n/L), CESTA - Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, Iuridicum Remeidum, Proalt, Kohovolit.eu, Praguewatch.

Mezi hlavní donory patří Fond Otakara Motejla, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Delikomat a Jan Barta, dále akci podporuje BritCham, Asociace malých a středních podniků, Open Society Institue, KPMG, Systemický institut, Porta, Eurowag, PHA, Europe for citizens. Iniciátorem a koordinátorem je Frank Bold (dříve Ekologický právní servis). Mediálními partnery jsou Student Agency a Naší Politici.cz.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy