upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Leagas Delaney Praha

Škoda Rapid
Ne každý princ přijíždí na bílém koni

Klient Škoda Auto
Značka Škoda Rapid
Obor Auto moto
Režisér Frank Devos
Creative director Christoph Hohmann, Hermann Waterkamp

Vysílány budou 30sekundové spoty na stanicích skupiny Nova a Prima, ale i na dalších televizních stanicích. Hlavním hrdinou televizního spotu je otec rodiny, který s pomocí Rapida připravuje oslavu narozenin své dcery. Rapid otci rodiny přijde vhod i v případě, kdy na oslavě vypadne elektrický proud. Stejná tvář otce rodiny byla využita také v inzertních materiálech, aby bylo dosaženo synergických efektů.

Celostránková a dvojstránková inzerce v tištěných médiích bude využita především v life-stylových a společenských týdenících, měsíčnících a přílohách deníků. Inzerce bude využita i v motoristických titulech. Z outdoorových ploch budou v kampani využity především doublebig boardy podél dálnic či městských okruhů. Ve velkých městech budou do kampaně také zapojeny CLV plochy.

Netradičního formátu venkovní reklamy bylo využito u silnice R10 ve směru na Mladou Boleslav. Zde byla u Brodců instalována několik desítek metrů dlouhá reklama na budově opuštěného vepřína.

Využita bude rovněž bannerová reklama na internetu. Ke komunikaci budou využity i PR nástroje a sociální média. V místech prodeje bude modelu Rapid vyhrazeno nejlepší místo a budou využity polepy výloh, závěsné displeje, vlajky, bannery, podlahová grafika.

Součástí kampaně bude i soutěž, do níž se soutěžící budou moci zapojit na vyhrajrapida.cz. Hlavním cílem této soutěže bude motivovat potenciální zákazníky k návštěvě obchodníka. Soutěž bude probíhat od 20.10 do 12.12. a bude rozdělena do deseti soutěžních kol, přičemž v každém kole bude možné vyhrát model Rapid. Soutěž bude založena na správném zodpovězení tipovací otázky: „Kolik kilometrů najedeme s vozem ŠKODA Rapid na plnou nádrž v běžném provozu?“ Každý soutěžící bude moci zaslat jednu tipovací SMS. Počet tipů a šanci na výhru je však možné zvýšit. Pokud soutěžící navštíví obchodníka, podnikne testovací jízdu, nechá si zpracovat finanční kalkulaci, nebo si model Rapid dokonce objedná, získá vždy možnost několika tipů navíc. Celkem bude možné tipovat až jedenadvacetkrát.

Soutěž bude podpořena formou inzerce, POS materiálů a desetivteřinového spotu v televizi. V kampani bude marketingově využito také pět rodin, které se mohly do 21. října registrovat na stránkách testujrapida.cz. Pět vybraných rodin bude zveřejňovat svá hodnocení vozu a dojmů z něj na internetu. Využity budou také v pořadech na rádiích Blaník a Frekvence 1.

Kampaň kreativně připravil Hot House ŠKODA AUTO, který tvoří zástupci mezinárodního marketingu ŠKODA a zástupci agentur. Mediální plánování pro Českou republiku zajistila agentura MediaCom.

O soutěži Testuj Rapida

Jako upoutávku na nový model Rapid ještě před zahájením jeho prodeje připravila mladoboleslavská automobilka soutěž pro rodiny o zapůjčení vozu včetně benzínu. Soutěž trvá od 1. do 21. října. Testování započne dnem zapůjčení vozů vybraným rodinám (27.10. 2012) a skončí 26.1. 2013 slavnostním setkáním všech účastníků v Mladé Boleslavi. Vybrané rodiny převezmou na 3 měsíce do užívání vůz ŠKODA Rapid s plnou nádrží a CCS kartou v hodnotě 10.000 Kč. Cílem soutěže je vzbudit zájem o automobil u cílových skupin ještě před oficiálním zahájením jeho prodeje. Samotné testování prostřednictvím medializace podpoří kampaň na model Rapid a přiblíží široké veřejnosti vlastnosti automobilu z pohledu běžných uživatelů. Soutěž o zapůjčení automobilu probíhá na stránkách www.testujrapida.cz. Do soutěže se mohou přihlásit minimálně tříčlenné rodiny. Ty v rámci registrace připojí fotografii všech členů a napíší motivační dopis, na jehož základě budou vybráni vítězové. Stránka však zůstane funkční i po ukončení soutěže, jelikož zde budou zveřejňovány reportáže z testování a dojmy jednotlivých členů rodin. Materiály budou zároveň využity při PR komunikaci, na Facebooku a při retailovém marketingu u obchodníků ŠKODA AUTO. Soutěž bude promována na internetu formou bannerů a kontextové reklamy a také na Facebooku. Využita bude i inzerce v denících a týdenících. Do kampaně se dále zapojí rádio Blaník a rádio Frekvence 1 s pořady, ve kterých budou nejdříve hledat rodiny na testování vozů ŠKODA Rapid a následně budou s vybranými rodinami pracovat a využívat je ve vysílání.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy