upřesnit →    nahrát reklamu

Řadit dle

Agentura

Mediatyp

8

Obor

Doba nasazení

Zpřesnění doby nasazení

Podle soutěží, festivalů a akcí

Funny Bunny Films

Týden komunikace osob se sluchovým postižením
Není ticho jako ticho

Klient Orbi pontes
Značka Týden komunikace osob se sluchovým postižením
Obor Kulturní marketing & dobročinnost
Režisér Jakub Štáfek

Základním zadáním spotu bylo ukázat v příběhu několik komunikačních prostředků sluchově postižených a pravidla komunikace, a to přitažlivou a zábavnou formou. Ve spotu byly zahrnuty 3 základní komunikační prostředky sluchově postižených lidí (odezírání, znakový jazyk, titulky – psané slovo), pravidla komunikace. Hrají v něm Jiří Panzner a Eva Josefíková.

Spot byl nasazený během září 2013, jako upoutávka na projekt Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Byl odvysílaný Českou televizí v rámci uskutečněných rozhovorů v Dobrém ránu a v Televizním klubu neslyšících. Dále byl vysílaný po republice v síti kin CineStar, v ČSOB (televizory v kavárně, u recepce apod.), šířen po internetu. Během září byla celková doložená sledovanost cca 60 tis. diváků (bez pořadů v České televizi).

Později byl spot promítán na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, od 3. do 14. 3. 2014 studentům (14-17 let) před dopoledními projekcemi filmů pro základní a střední školy v Praze a dalších 33 městech po celého Česka.

Komentáře

Nejnavštěvovanější reklamy